4beleid.nl

Voor 4beleid.nl maakten we een overzichtelijke website voor een bedrijf dat allerhande ondersteuning biedt voor beleidsafdelingen bij de overheid. Door het grote aantal diensten dat wordt geleverd was het belangrijk zowel direct overzicht te bieden als een aantrekkelijke voorpagina waarop herkenbare voorbeelden worden getoond.

4beleid